Inergen

Dlaczego INERGEN®?

Do podstawowych zalet zalicza się dużą skuteczność systemu przy równoczesnej elastyczności pod kątem projektowania. A także bezpieczeństwo ludzi przy projektowanych stężeniach, bezpieczeństwo środowiska – czego nie można powiedzieć o środkach chemicznych. INERGEN® firmy Fire Eater jest stanowi zagrożenia dla urządzeń i osprzętu, nie powoduje zamglenia w pomieszczeniu w trakcie wyzwalania, ma relatywnie niską cenę środka gaśniczego, nie pozostawia pozostałości po gaszeniu (aerozole).

Działanie systemu

Szybkość skutecznej akcji gaszenia jest ściśle związana z właściwym doborem systemu detekcji pożaru i czasem przygotowania pomieszczenia do gaszenia. Tak szybko, jak automatyczne detektory wykryją rozprzestrzeniający się pożar, centrala sterująca włącza sygnalizatory akustyczne i wizualne sygnały ostrzegawcze. Po upływie krótkiego czasu zwłoki na przygotowanie do wyzwolenia, sygnał z centrali uruchamia zawór elektromagnetyczny, wyzwalając zestaw gaśniczy do chronionego pomieszczenia. Każdorazowo układ hydrauliczny z rurociągami i dyszami jest kalkulowany nie na podstawie założeń, ale za pomocą profesjonalnych programów obliczeniowych, których poprawność sprawdzano podczas wielu testów wyzwalania i pomiarów stężeń. System gaśniczy INERGEN to coraz bardziej popularny i coraz częściej wybierany środek gaśniczy. Jest skuteczny, a przy tym nie wywołuje skutków ubocznych. Producent systemu – Fire Eater – przeprowadza testy rzeczywistego wyzwalania gazu, które potwierdzają przedstawione cechy i właściwości.

Ochrona ludzi, sprzętu i pomieszczeń

Główne miejsca, w których są stosowane instalacje gaśnicze INERGEN®, to m.in. pomieszczenia komputerowe, laboratoria, archiwa, rozdzielnie elektryczne, magazyny zbiorów nośników danych, obiekty muzealne. Działanie INERGEN®-u testowano na ludziach – jest on bezpieczny dla człowieka. Ponadto ciężar właściwy INERGEN®-u jest zbliżony do ciężaru powietrza, co pozwala utrzymać stężenie gaśnicze w chronionych obszarach przez długi czas. Archiwa i muzea korzystają z długich czasów utrzymania stężeń gaśniczych, gdyż w ten sposób skutecznie unika się pożarów z żarzeniem materiału.

Zalety INERGENU®:

  • Szybki efekt gaśniczy we wczesnej fazie pożaru;
  • Efekt gaśniczy dla większości typów pożarów A,B, pożary urządzeń elektrycznych;
  • Nowoczesny, szeroko przebadany;
  • Bezpieczny dla ludzi i urządzeń;
  • Możliwość wykonania testów rzeczywistego wyzwolenia;
  • Łatwy w projektowaniu;
  • System praktycznie niezależny od zmian wykonywanych wewnątrz pomieszczenia (jak systemy wodne);
  • Duża elastyczność systemu w przypadku modernizacji chronionych pomieszczeń.
Realizacja: strony-piaseczno.pl